337a54b5dca52a1532f39318b4c5a242.png
Các loại Cá

Muối biển nhân tạo

Muối biển nhân tạo: Gói 2kg pha 60l nước, Giá 50k/kg


Mực

1. Mực ống, size 5-6con/kg, giá 180-220k/kg

2. Mực lá, size 0,6-1,2kg giá 240-260k/kg

3. Mực một nắng loại 1, size 3-4con/kg, giá 650-680k/kg

 

Các loại Ốc

Các loại Ốc:

Cua, Ghẹ

1. Ghẹ xanh, size 3-4con/kg giá 270-330k/kg

2. Cua thịt size 0,8-1,2kg giá 220-230k/kg, loại đặc biệt 280-300k/kg, cua gạch 330-370k/kg

 

Các loại Tôm

1. Tôm chì biển: size 23 - 26 con/kg, Giá 250-270k/kg

2. Tôm sú biển: size 25 - 30 con/kg, Giá 350-380k/kg; 15-20 con/kg Giá 420-450k/kg

3. Tôm sú biển: size 5 - 10 con/kg, Giá 550-600k/kg


 

4. Tôm sú nuôi (Rin): size 30 con/kg Giá 270-290k/kg, size 25 con/kg Giá 290-310k/kg

5. Tôm sú nuôi (Rin): size 20 con/kg Giá 350-370k/kg, size 15 con/kg Giá 380-400k/kg, size 10con/kg Giá 420-440k/kg


Video giới thiệu