337a54b5dca52a1532f39318b4c5a242.png
Sản Phẩm Rong Biển

Sản Phẩm Rong Biển

1. Mứt Rong Sụn:

2. Rong Sụn Chua Ngọt:

3. Rong Gai:

4. Rong Rau Câu Chỉ Vàng:

5. Rong Mơ:

Fb: www.facebook.com/Salafarm

Video giới thiệu