337a54b5dca52a1532f39318b4c5a242.png
Các loại Cá

Các loại Cá

1. Cá Thu lớn size 5-->11kg, Giá 160 -220k/kg

2. Cá Thu nhỏ size < 3,5kg, Giá 140 - 160k/kg

3. Cá Thu lớn cắt lát đóng thùng, Giá 220 - 250k/kg

4. Cá Bớp: Size 3,5 - 7kg, Giá 125 - 140k/kg

5. Cá Ngừ bò: Size < 2kg giá 60 - 80k/kg, Size 2,5 - 6 kg giá 90 - 110k/kg

6. Cá Ngừ Đại Dương size 10-20kg giá 100k/kg, cắt lát đóng thùng, Giá 120 - 135k/kg

7. Cá chim biển: Size 500g-600g giá 130 - 150k/kg

8. Chả cá thác lác, cạo thịt trực tiếp, tươi ngon, Giá 160k/kg

 

 

Video giới thiệu