337a54b5dca52a1532f39318b4c5a242.png
Cua, Ghẹ

Cua, Ghẹ

1. Ghẹ xanh, size 3-4con/kg giá 270-330k/kg

2. Cua thịt size 0,8-1,2kg giá 220-230k/kg, loại đặc biệt 280-300k/kg, cua gạch 330-370k/kg

Video giới thiệu