337a54b5dca52a1532f39318b4c5a242.png
Mực

Mực

1. Mực ống, size 5-6con/kg, giá 180-220k/kg

2. Mực lá, size 0,6-1,2kg giá 240-260k/kg

3. Mực một nắng loại 1, size 3-4con/kg, giá 650-680k/kg

 

 

Video giới thiệu